Peer Gynt vegen

Bomstasjoner

To bomstrekninger:
SKEIKAMPEN-GÅLÅ og FEFOR-DALSETER

Peer Gynt vegen er bomvei med betaling for biler og motorsykler. Mopeder går gratis.

Enkeltbilletter gjelder for aktuell strekning, mens sesongkortet gjelder hele Peer Gynt vegen.

NY BOMLØSNING

Fra og med sesongåpning 2023 går vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten bruk av fysisk bom.

Betaling for enkeltpasseringer

Enkeltpasseringer kan betales på www.youpark.no innen 48 timer etter passering. Søk opp aktuelt kjøretøy og velg betalingsmetode.

Du kan også registrere en bruker og legge inn betalingskort som betalingsmetode på www.youpark.no. Da vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien. Satsene beregnes automatisk etter oppgitt vekt på kjøretøyet ved oppslag i motorvognregisteret.

NB: Dersom du ikke har betalt på www.youpark.no innen 48 timer vil det utstedes en faktura med fakturagebyr som sendes i posten.

Årsabonnement

Abonnement anbefales kjøpt via leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av oppstart. Dette gjør du ved først å registrere en bruker for deretter trykke «kjøp nytt abonnement» og søke opp Peer Gynt vegen på lokasjon. Herfra velger du type abonnement og følger anvisninger for å utføre kjøpet.

Med den nye løsningen administrerer man enkelt selv bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 5. dag. Sesongabonnementet gjelder for inntil 2 kjøretøy. Flere samtidige kjøretøy krever flere abonnement.

Abonnement gjelder fra kjøpsdato og har varighet et år fram i tid.

VIKTIG: Sjekk at aktuelle kjøretøy er lagt til «kjøretøyregisteret» før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et abonnement i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.

Video om oppretting av bruker og abonnement

Link til video på YouTube

priser/PRICES

Kjøretøy under 7,5 tonn
Skeikampen - Gålå kr 90,-
Fefor - Dalseter kr 80,-
Sesongkort (gjelder begge strekningene for 2 kjøretøy) kr 850,-
 
Kjøretøy over 7,5 tonn
Hele strekningen kr 140,-
Peer Gynt vegen
foto og design: Henriksen & Røste data AS