Peer Gynt vegen

Sesongkort

Pris

Peer Gynt vegen er bomvei med betaling for biler og motorsykler. Mopeder går gratis.

Sesongkort for hele strekningen (Skeikampen - Dalseter) koster NOK 800,-.

Fornying av bombrikke: Registrer bomkortet på kortleseren og betal med kredittkort i automaten ved sesongens første passering.

Det benyttes automatbommer på alle bompasseringer og  det kan kun benyttes Visa, Mastercard eller sesongkort.

Bestilling

Sesongkort kan kjøpes på Joker Skeikampen, Joker Gålå eller Dalseter Høyfjellshotell.

Sesongkort kan også bestilles via e-post eller telefon. Oppgi telefon og postadresse for levering av kortet. Kortet sendes da i posten med faktura for innbetaling.

E-post

post@peergyntvegen.no

Telefon

900 76 081

Peer Gynt vegen
foto og design: Henriksen & Røste data AS